Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

РА «Кредит-Рейтинг» визначив кредитний рейтинг випуску облігацій ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» серії А на рівні uaBBB

May 25, 2020 | Cbonds

25 травня 2020 р. Сьогодні незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про визначення довгострокового кредитного рейтингу випуску відсоткових іменних незабезпечених облігацій серії А на суму 90,0 млн. грн. ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» (м. Київ) на рівні uaВВВ. Прогноз рейтингу - стабільний.
Основним напрямом діяльності компанії є надання послуг в сфері споживчого кредитування фізичних осіб за допомогою мережі онлайн під торговою маркою ««MyCredit»™».
Для проведення процедури визначення кредитного рейтингу агентство використовувало повну фінансову звітність ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» за 2016-2019 роки, а також внутрішню інформацію, надану компанією у ході рейтингового процесу.
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується ДОСТАТНЬОЮ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.
Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.
Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу:
• наявність підтримки з боку власників Товариства;
• успішний досвід діяльності з надання послуг у сфері роздрібного споживчого мікрокредитування, на яке зберігається сталий попит;
• високі показники ефективності діяльності протягом 2017-2019 років;
• запроваджена система управління ризиками та прийнятний рівень резервування;
• інформаційна відкритість та прозорість діяльності.
Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:
• ризики діяльності у сегменті надання незабезпечених споживчих кредитів фізичним особам, що може негативно впливати на платоспроможність;
• висока питома вага нестандартної заборгованості у структурі кредитного портфеля у 2017-2019 рр.;
• зниження капіталізації протягом 2018-2019 рр. на тлі високих темпів нарощування обсягів клієнтського кредитного портфеля та можливого зростання кредитного ризику в умовах збереження нестабільного економічного становища значної частини громадян Україні;
• вплив негативних чинників на фінансовий ринок та економіку країни, низька ділова активність в окремих секторах економіки та очікуване подальше зниження темпів росту реальних доходів населення, що може призвести до погіршення показників діяльності компанії.

Issue: 1 Bezpechne Ahenstvo Neobkhidnykh Kredytiv, 1-A

StatusCountry of riskMaturity (option)AmountIssue ratings (M/S&P/F)
outstandingUkraine01/21/202590,000,000 UAH-/-/-

Company: 1 Bezpechne Ahenstvo Neobkhidnykh Kredytiv

Full company name1 Bezpechne Ahenstvo Neobkhidnykh Kredytiv
Country of riskUkraine
IndustryFinancial institutions

Share:

Similar news:
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×